Aktualizované: 31. 3. 2020

Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov

Prehľad dôležitých pokynov pre zdravotníckych pracovníkov na jednom mieste.

31. marec 2020

Usmernenie EMA a ŠÚKL k liečbe hypertenzie a ochorení srdca alebo obličiek liekmi ovplyvňujúcimi RAAS systém počas pandémie COVID-19

Zobraziť

31. marec 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Zobraziť

30. marec 2020

Ako majú pediatri potvrdzovať ošetrovné?

Zobraziť

27. marec 2020

Čestné prehlásenie pacienta

Tlačivo pre vyhlásenie pacienta, že nebol v zahraničí, nebol v kontakte s nakazenými, nemá príznaky a nie je v karanténe.
Zobraziť

27. marec 2020

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva počas pandémie

Zobraziť
26. marec 2020

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Stanovisko SKS a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu k užívaniu ACEi / ARB / ARNI
Zobraziť

26. marec 2020

Usmernenie MZ SR k vystavovaniu PN a OČR pre VLD a VLDD v SR v súvislosti s COVID-19

Zobraziť
26. marec 2020

Používanie osobných ochranných pomôcok

Zobraziť
26. marec 2020

Kontakty RÚVZ SR pre konzultácie pacientov a kontaktov s COVID-19

Zobraziť
24. marec 2020

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR k lieku Plaquenil

Zobraziť
24. marec 2020

Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti

Zobraziť
Aktualizované 24. marec 2020

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19 – základné postupy.
Zobraziť

23. marec 2020

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR – zákaz vývozu

Zobraziť
23. marec 2020

Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s onkologickým ochorením

Zobraziť
23. marec 2020

Metodické usmernenie pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Zobraziť
20. marec 2020

Výzva na obmedzenie výdaja a predaja liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyzýva poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na zavedenie obmedzenia ich predaja.
Zobraziť

19. marec 2020

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o dospelých počas pandémie COVID-19 – základné postupy.
Zobraziť

13. marec 2020

Všeobecné pokyny pre lekárov

Zobraziť