Aktualizované: 31. 3. 2020

Tlačové správy

Dôležité tlačové správy vydané vládnymi inštitúciami a organizáciami zapojenými do procesu riadenia situácie a boja proti pandémii COVID-19.

31. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva rokuje s vydavateľmi o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

Zobraziť

30. marec 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

Zobraziť

27. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdelávaní

Zobraziť

25. marec 2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Nemocnice sa pripravujú na koronavírus

Zobraziť

25. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

Zobraziť

25. marec 2020

Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZI informuje verejnosť o koronavíruse aj prostredníctvom aplikácie Moje ezdravie

Zobraziť

24. marec 2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

COVID-19: Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nákupom falšovaných liekov

Zobraziť

24. marec 2020

Finančná správa

Call centrum dostupné počas rozšírených úradných hodín

Zobraziť

18. marec 2020

Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZI bude lekárov informovať o koronavíruse prostredníctvom aplikácie eAlerts

Zobraziť

16. marec 2020

Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZI spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku

Zobraziť

6. marec 2020

Národné centrum zdravotníckych informácií

NCZI v súvislosti s koronavírusom vyzýva občanov využívať erecept

Zobraziť