Aktualizované: 31. 3. 2020

Koronavírus na Slovensku

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

Pokyny pre občanov Pokyny pre ZPr Rozšírené štatistiky
 

0

Celkový počet negatívnych vzoriek

0

Celkový počet pozitívnych vzoriek

CALL CENTRUM 0800 221 234

Cestovanie

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

Počas tejto doby ste povinní:

Opatrenie sa nevzťahuje na:

Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Protiepidemické opatrenia

Pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19 platia protiepidemické opatrenia založené na najnovších dostupných znalostiach o tomto ochorení:

Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte sú:

Kontakty

Aktuálne zapojené a aktívne organizácie sú:

Call centrum
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
0917 222 682
Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
0918 659 580
Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0917 426 075

Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0948 495 915
Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0905 903 053
Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0911 763 203

Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0918 389 841
Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0911 908 823
Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0905 342 812