Aktualizované: 7. 4. 2020

Koronavírus na Slovensku

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.

Pokyny pre občanov Pokyny pre ZPr Rozšírené štatistiky

CALL CENTRUM 0800 221 234


*0123


ZO ZAHRANIČIA: +421 222 113 333

Kontaktný formulár

Ak máte príznaky a chcete požiadať o vyšetrenie na COVID-19, vyplňte kontaktný formulár.

0

Celkový počet negatívnych vzoriek

0

Celkový počet pozitívnych vzoriek

0

Celkový počet úmrtí

0

Celkový počet vyliečených

Kontakty

Úrad vlády SR zriadil a sfunkčnil dve kontaktné adresy, ktoré prispejú k väčšej informovanosti o situácii s COVID-19 v SR:

koronachcemvediet@vlada.gov.sk - informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach

koronachcempomoct@vlada.gov.sk - adresu môžu využiť tí, ktorí chcú byť akýmkoľvek spôsobom nápomocní v boji proti koronavírusu, napr. ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a pod.


Aktuálne zapojené a aktívne organizácie sú:


Call centrum
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
0917 222 682
Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
0918 659 580
Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0917 426 075

Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0948 495 915
Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0905 903 053
Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0911 763 203

Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0918 389 841
Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0911 908 823
Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0905 342 812